Omnium autoverzekering zonder franchise

Vergelijking van omniumverzekeringen zonder franchise
  • 24/7 uitgebreide bijstand
  • Altijd verzekerd, zelfs als u in fout bent
  • Betaal nooit franchise

Omnium verzekering zonder franchise vergelijken

Een omnium autoverzekering zonder franchise kan tot € 120, of zelfs meer, goedkoper zijn dan een omnium verzekering met franchise. Vergelijk in onderstaande tabel de prijzen.

VerzekeringsmaatschappijPrijs Omnium ZONDER franchise *Prijs omnium MET franchise van 2,5 % *Gratis simulatie
Touring / Yuzzu699 €
607 €
Ethias714 €629 €
Corona Direct autoverzekering685 €611 €
Federale verzekering737 €615 €Geen gratis simulatie
* Prijzen verschillen per voertuig, per leeftijd, ... alsook wanneer de simulatie uitgevoerd werd. Voor deze vergelijking hebben we steeds dezelfde auto, persoon, periode, ... gebruikt om de prijs te berekenen.

Bij de verplichte autoverzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid wordt vrijwel nooit een franchise of eigen risico gerekend. Dat terwijl bij een kleine omniumverzekering soms en bij een full omniumverzekering vrijwel altijd met een franchise wordt gewerkt.

Het is mogelijk om geen franchise te hoeven betalen. Dit betekent dat wanneer men een schadegeval aan de auto heeft, men de schade volledig vergoed krijgt door de autoverzekeraar. In veel gevallen is de premie van een verzekering zonder franchise wel een stuk hoger. Men merkt dus dat de maandelijkse premie fors hoger is. In principe kan men kiezen voor een autoverzekering zonder franchise, de Engelse franchise of een akkoord tussen verzekeraars en garages. Wij leggen de mogelijkheden uit.

Over de franchise

Een franchise is een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen in het geval van schade. Dit is wat de Nederlanders vaak het ‘eigen risico’ noemen. Dit bedrag betaalt de verzekeraar niet, maar moet door de verzekerde zelf betaald worden. Sommige verzekeraars noemen de franchise ook wel een vrijstelling.

Bij de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt er vrijwel nooit met een franchise gewerkt, omdat deze verzekering verplicht is. Ook bij een mini of kleine omnium verzekering komt een franchise maar zelf voor, al is dit in sommige gevallen wel mogelijk.

We kennen de franchise dan ook vooral van de full omnium of volledig omnium verzekering. Dit noemt men ‘de waarborg eigen materiële schade’. Het gaat hier dan om schade die veroorzaakt is door een ongeval als gevolg van een zelf veroorzaakte situatie. Ook vandalisme valt vaak onder een franchise. 

Mogelijkheden met franchise

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden voor een omnium autoverzekering zonder franchise. Bijvoorbeeld door helemaal geen franchise in te stellen en een fors hogere premie te aanvaarden. Daarnaast is er de Engelse franchise. Dit noemt men vaak een 0-euro-franchise. Ten slotte heeft verzekeraar Ethias een bijzondere voorwaarde in de polis opgenomen, waardoor autoverzekering zonder franchise mogelijk is.

Autoverzekering zonder franchise

Een autoverzekering zonder franchise is bij sommige verzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat de maandelijkse premie fors hoger zal zijn, waardoor men meer betaalt. En ieder schadegeval wordt door de verzekeraar strikt beoordeeld. Daardoor kan na het claimen van schade de premie nadelig uitpakken.

Engelse franchise

Een andere optie is de Engelse 0-euro-franchise. Men betaalt niets als de schade hoger is dan een vooraf ingesteld bedrag. Wanneer de Engelse franchise op 750 euro ligt, betaalt de verzekeraar bij een schade van 1000 euro alles. Maar als de schade onder de 750 euro ligt, moet de verzekerde de schade volledig zelf vergoeden.

Wie een dergelijke constructie kiest, krijgt vaak korting op de maandelijkse premie autoverzekering.

De autoverzekering zonder franchise van Ethias

Een andere mogelijkheid is korting op de premie en geen franchise hoeven betalen. Daarin is de Belgische verzekeraar Ethias uniek. Wel heeft Ethias een bijzondere voorwaarde in de polis opgenomen. De autoverzekeraar heeft contracten met 2200 erkende garages. Wanneer de verzekerde zijn schade daar laat repareren, betaalt hij zelf geen franchise en blijft de premie lager. Ethias kan dit mogelijk maken doordat het afwikkelingsproces van de vastgestelde schade een stuk vlotter verloopt.