DVV Autoverzekeringen

Bekijk welke interessante autoverzekeringen DVV heeft: Van basis BA tot Full omnium
  • 24/7 uitgebreide bijstand
  • 4 interessante formules met kortingen als je minder dan 8.000 km rijdt
  • Uw franchisebedrag bepaalt u helemaal zelf

Over DVV

DVV Autoverzekeringen
DVV Autoverzekeringen

DVV is de afkorting voor ‘De Volksverzekering’, een verzekeraar die al sinds de oprichting in 1929 actief is op de Belgische verzekeringsmarkt. De maatschappij ontstond na de oprichting van de Christelijke Arbeidersbeweging, beter bekend als de Centrale Volksverzekering. Tegenwoordig is DVV onderdeel van de verzekeraar Belfius.

DVV heeft een rijke historie sinds de oprichting in 1929. De verzekeringsmaatschappij was toen een coöperatieve verzekeringsmaatschappij. De maatschappij werd opgericht nadat verschillende christelijke werknemersorganisaties hun krachten bundelden. Daarom ging de verzekeraar eerst ‘Centrale Volksverzekeringen’ heten, om vervolgens later ‘De Volksverzekeringen’ te worden.

De maatschappij bestaat nog steeds onder deze naam, maar heet tegenwoordig ‘DVV’. De afkorting wordt dus als naam gebruikt. De Volksverzekeringen hebben een positieve invloed op België gehad. Zo werden er onder meer vakantieverblijven opgebouwd en werden de kapitalen van de maatschappijen in goedkope woningkredieten gestoken.

DVV is volgens henzelf ‘een goede buur’ die verzekerden helpt zich te beschermen tegen zaken die veel geld kunnen kosten. Daarom biedt DVV onder meer een autoverzekering aan. De autoverzekering is af te sluiten online en via het netwerk van verzekeringsmakelaars.

DVV heeft verschillende voordelen. Zo is er korting voor jongeren onder de 26 jaar, wanneer de ouders al een AP-contract hebben. Bovendien krijgt men verschillende kortingen en de zogenaamde Bonus Booster wanneer men vijf jaar lang geen schade rijdt. Daarentegen betaalt men wel iets meer premie dan bij andere verzekeraars.

Kortingen

Bij DVV kunnen verzekerden op verschillende manieren besparen op de maandelijkse premie. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld extra korting krijgen aan de hand van ‘Drive for Life’. Dit betekent dat personen ouder dan 60 jaar zeker kunnen weten dat de verzekeraar de verzekering nooit op zal zeggen.

Verder motiveert DVV haar verzekerden zoveel mogelijk om groen te gaan rijden. Dit werkt aan de hand van een korting die EcoMobility heet. De auto mag dus slechts een geringe uitstoot CO2 hebben om in aanmerking voor de korting te komen. Zeer zuinige auto’s kunnen in aanmerking komen voor een korting op de premie van de autoverzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid tot wel twintig procent korting. Verder dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De auto kan worden opgedeeld in twee klasses. Bij klasse A mag een benzineauto maximaal 100g/km uitstoten. Een dieselauto mag maximaal 85g/km uitstoten. Een klasse-B auto geeft iets minder korting, maar de auto mag dan maximaal 130 g/km uitstoten bij een bezinemotor en bij diesel 115 mg/km.

Ten slotte kunnen verzekerden een aantal verzekeringen met elkaar combineren om zo een mooie korting te kunnen bedingen. De verzekerde krijgt namelijk korting op de premie van een motorfiets, als hij ervoor kiest deze net als de auto bij DVV te laten verzekeren.

Leeftijden                                

Bij veel verzekeraars blijkt het moeilijk te zijn om zich op jonge leeftijd te verzekeren. Ook ouderen kunnen te maken krijgen met uitsluitingen. Sommige verzekeraars rekenen vanaf het zestigste levensjaar een zeer hoge premie. En in andere gevallen raakt men boven de 75 jaar helemaal de verzekering kwijt.

Dit is bij DVV niet het geval. DVV heeft een programma geïntroduceerd dat Drive for Life heet. Dit betekent dat ouderen ouder dan 60 jaar erop mogen rekenen dat hun verplichte autoverzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid nooit zal worden opgezegd. De verzekerde blijft dus zijn hele leven verzekerd, zolang hij dat wil.

Wel zijn er een aantal voorwaarden aan deze regeling verbonden. Men dient de auto tenminste vijf jaar lang bij DVV verzekerd te hebben. Gedurende die periode mag men geen ongeval in fout veroorzaken. Wie wel een ongeval in fout heeft, maar na zijn 60everjaardag, blijkt verzekerd indien hij ook een verzekering voor de woning, tegen brand en een levensverzekering bij DVV heeft.

Belangrijk om te weten is dat de garantie vervalt als men betrokken is bij onder invloed rijden of een vluchtmisdrijf. Wanneer de Belgische overheid oordeelt dat men niet meer kan rijden, wordt de verzekering uiteraard wel opgezegd.

Ook jongeren kunnen profiteren van de kortingen van DVV. DVV Verzekeringen accepteert jonge bestuurders vaak onder bepaalde voorwaarden. Zo zijn de prijzen voor het afsluiten van een verzekering vaak een stuk lager als een ander familielid op hetzelfde adres al een autoverzekering heeft afgesloten. Dit hoeven niet de ouders zijn. Ook wanneer een partner of broer een autoverzekering op het adres heeft afgesloten, krijgt men korting op de bonus-malusladder.

Verder krijgt men korting indien de verzekerde een erkende cursus ‘defensief rijden’ volgt. De verzekerde mag dan niet ouder zijn dan 26. Men krijgt dan een bijkomende korting van 10 tot wel 25 procent op de autoverzekering. Wanneer men nog geen enkel voertuig bij DVV heeft verzekerd, moet men ook andere verzekeringscontracten bij DVV onderbrengen. De kortingen vervallen dan, waardoor de premie duurder uit kan vallen.

Soorten verzekeringen

Het is bij DVV mogelijk om verschillende soorten verzekeringen af te sluiten. De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is in België wettelijk verplicht. Dit betekent dat wanneer de verzekerde een ongeval veroorzaakt, de schade aan het voertuig evenwel de medische kosten van de andere partij vergoed worden. Eigen schade wordt niet vergoed.

Wanneer men bij een BA-autoverzekering een verkeersongeval heeft, kan de verzekerde contact opnemen met de meldcentrale van de verzekeraar. De verzekerde kan 24 uur per dag, zeven dagen per week op hulp rekenen. Zo wordt de garage gratis weggesleept naar een garage. Als de garage een contract heeft met DVV, komt de verzekerde in aanmerking voor een vervangwagen en wordt men naar huis gebracht. Jongeren jonger dan 26 jaar die een cursus defensief rijden hebben gevolgd krijgen 20 procent korting op de premie voor deze polis.

De mini omniumverzekering is een goede uitbreiding voor de basisverzekering bij auto’s van een paar jaar oud. Ook schade aan de eigen auto wordt bij een onvoorziene gebeurtenis gedekt. Dus wel wanneer men bijvoorbeeld te maken krijgt met diefstal, hagel, brand of glasbreuk, maar niet als men een ongeluk veroorzaakt heeft. Auto’s van maximaal zes jaar oud kunnen in aanmerking komen voor deze verzekering. De auto moet dan wel volledig zijn afbetaald. Het is een goede tussenweg tussen de BA-autoverzekering en de volledige omniumverzekering. Belangrijk te weten is dat de schade zonder franchise vergoed wordt.

Ook dekking tegen onvoorziene kosten wanneer men zelf in fout is? Dan is een full omnium verzekering een goed idee. Dit is een bijkomende verzekering op de basis autoverzekering en dekt ook schade aan de eigen auto, zelfs als de verzekerde zelf in gebreke is. Wanneer de verzekerde een nieuwe of recente auto heeft, doet hij er goed aan een dergelijke verzekering af te sluiten.

Dit type verzekering dekt schade door brand, vuur, ontploffing en dergelijke, schade door diefstal, schade aan de autoruiten en schade door storm en hagel, kettingbotsing of botsing met dieren. De schade wordt dan vergoed zonder franchise.

Bij de full omniumverzekering is eigen schade ook gedekt. Bijvoorbeeld wanneer men zelf een ongeval veroorzaakt of bij vandalisme. Daartoe kan men de optie ‘eigen schade’ afsluiten. Daarbij wordt wel met een franchise gewerkt, maar de verzekerde mag zelf de hoogte van de franchise kiezen.

Belangrijk om te weten is dat er een aantal uitsluitingen en beperkingen aan iedere verzekering zitten. Lees daarom alvorens een verzekering af te sluiten altijd eerst de polisvoorwaarden door. De meeste verzekeringen bij DVV hebben een looptijd van tenminste een jaar en wordt daarna ieder jaar automatisch verlengd.

Andere opties voor het afsluiten van verzekeringen zijn: pechverhelping en reisbijstand, verzekering van mobilhome (zoals campers) en verzekering tegen lichamelijke letsels met de polis Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer.