Gedeeltelijke omnium autoverzekering

Verzeker je zoals jij het zelfs wenst
  • Ideaal voor 2dehands wagens
  • Wil je verzekerd zijn voor brand, diefstal, glasbreuk, ... of net niet?
  • Uw franchisebedrag bepaal je helemaal zelf

Bij de aanschaf van een tweedehandsauto is het afsluiten van een volledige omnium autoverzekering meestal erg prijzig. Toch kunnen verzekerden ervoor kiezen naast een autoverzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid ook bepaalde dekkingen wel te verzekeren.

De meeste verzekeraars bieden zelf volledige omniumverzekeringen en gedeeltelijke omnium verzekeringen aan in pakketten. Maar in sommige gevallen kan men ook zelf dekkingen samenstellen. Zeker bij de aanschaf van een tweedehandsauto kan een gedeeltelijke omniumverzekering afsluiten handig zijn. Let wel: de dekking kan per aanbieder verschillen, evenals de premie. Gedeeltelijke omnium verzekeringen vergelijken is dus aangeraden.

Een kleine of gedeeltelijke omnium verzekering afsluiten

Een gedeeltelijke omnium verzekering is een extra dekking op de auto. Iedere auto moet wettelijk verplicht tenminste een BA autoverzekering hebben. Met een BA autoverzekering is men alleen beschermd tegen de aansprakelijkheid wanneer men schade veroorzaakt aan het voertuig van een ander. Schade aan het eigen voertuig wordt om die reden niet vergoed.

Wie een gedeeltelijke omnium verzekering afsluit, betaalt meer premie, maar krijgt ook een hogere dekking. Zo wordt ook sommige schade aan de eigen auto vergoed. Bijvoorbeeld als gevolg van brand, diefstal of glasbreuk. Een BA autoverzekering ziet er bij iedere verzekeraar hetzelfde uit, omdat dit wettelijk is vastgelegd.

Verzekeraars die een gedeeltelijke omnium verzekering aanbieden, mogen zelf weten wat zij wel of niet opnemen in de polis. Daardoor kunnen dekkingen verschillen. Lees daarom altijd eerst goed de polisvoorwaarden door, alvorens een dergelijke verzekering af te sluiten.


Dekking gedeeltelijke omnium verzekering

De dekking van een gedeeltelijke omnium verzekering kan per aanbieder verschillen. In de meeste gevallen is het zo dat de schade aan de eigen auto vergoed wordt, wanneer men daar zelf niet verantwoordelijk voor is geweest. 

Een mini omnium verzekering biedt bijvoorbeeld dekking tegen brand, natuurkrachten, diefstal, glasbreuk en aanrijding met dieren. Daarbij kan men denken aan zaken als brand of kortsluiting, blikseminslag, hagelbuien, storm, overstromingen, een vallende boom, glasbreuk, diefstal van de auto of sleutels of aanrijding met wild.

Lees van tevoren goed de polisvoorwaarden, want de dekkingen kunnen per verzekeraar verschillen. In de regel is het bovendien vaak zo dat dekkingen die niet expliciet in de polisvoorwaarden genoemd worden, ook niet worden toegepast. Met andere woorden; wanneer de dekking niet in de polisvoorwaarden is opgenomen, wordt deze niet door de gedeeltelijke omnium verzekering vergoed.

Uitsluitingen gedeeltelijke omnium verzekeringen

Niet alle zaken worden bij een mini omniumverzekering vergoed. Bijvoorbeeld de schroeischade zonder brand of ontploffing, schade aan banden door brand, diefstal als de autodeuren niet op slot waren, als de sleutels in het contact zijn achtergelaten, als de achterruit integraal aan de kap van de cabrio hoort en dergelijke.

Bij een aanrijding met dieren worden bijvoorbeeld de meeste zaken wel vergoed, maar niet het interieur van het verzekerde voertuig. Ook bij natuurrampen zijn er een aantal uitzonderingen. Zo wordt bijvoorbeeld schade aan banden nooit vergoed. Wanneer men twijfelt over welke dekkingen zijn opgenomen in de polis, is het raadzaam even contact op te nemen met de verzekeraar.

Moment om een gedeeltelijke omnium verzekering af te sluiten

En gedeeltelijke omnium verzekering afsluiten in vooral in trek bij mensen die net een tweedehandsauto hebben gekocht. Vooral wanneer een auto nog maar enkele jaren oud is en dus nog een stevige waarde vertegenwoordigt, kan het afsluiten van een omnium verzekering aan te raden zijn. De meeste auto’s die met een gedeeltelijke omnium verzekering verzekerd worden zijn tussen de twee en vijf jaar oud.

Een gedeeltelijke omnium verzekering wordt ook weleens een kleine omnium verzekering genoemd. Dit type verzekering dekt schade aan het voertuig, wanneer het niet gaat om schade door een ongeval die men zelf veroorzaakt heeft.

In de praktijk betekent dit, dat wanneer men betrokken raakt bij een ongeval, de schade middels de kleine omnium verzekering vergoed zal worden. Uiteraard dient de verzekerde de tegenpartij dan wel eerst burgerlijk aansprakelijk te hebben gesteld. Schade als gevolg van een ongeluk met een dier wordt in sommige gevallen wel vergoed, omdat hier niet te bewijzen valt wie precies de schuldige partij is.

Daarnaast biedt een gedeeltelijke omnium verzekering ook dekking tegen natuurschade, met enkele uitsluitingen in de polis. Wie graag de volledige schade vergoed wil zien als hij het ongeluk zelf veroorzaakt heeft, kan het beste een volledige omnium verzekering kiezen. Deze zijn in de regel vaak wel een stuk prijziger. Het is daarom belangrijk een afweging te maken.

Een volledige of gedeeltelijke omniumverzekering kiezen?

Er is een groot verschil tussen een volledige of gedeeltelijke omniumverzekering. Bij een gedeeltelijke omniumverzekering wordt de schade aan de auto vergoed, wanneer deze buiten de schuld van de verzekerde om veroorzaakt is. Dit betekent dat men bij een zelf veroorzaakt ongeluk men zelf de schade aan de auto zal moeten betalen.

Wie tegen deze schade gedekt wil zijn, kan beter een volledige omniumverzekering afsluiten. Schade als gevolg van eigen schuld wordt met enkele uitsluitingen dan wel gedekt. Bij een gedeeltelijke omnium verzekering is er geen terugbetaling van schade aan het eigen voertuig, wanneer men bij het ongeluk in ongelijk wordt gesteld. Maak daarom zelf een goede afweging.